-rostre


-rostre
(съставна част на сложни думи) от латински rostrum "човка, клюн".

Dictionnaire français-bulgare. 2014.